Alla nyheter

[Translate to English:] An empty bench and summer greenery by the pond in the botanical garden in Lund
23 juni 2022

Robot with camera, speaker, and radio user equipment, in the Humlab Mocap studio
1 juni 2022

Since its full reopening, the Humanities Lab is once again brewing with activity. In hoping to inspire new and old users alike, and to illustrate the Lab's diverse range of usage, we'll occasionally…

[Translate to English:] hand hovering över a blue candle lying flat on a whithe surface. Black background. Under the picture there is a question and some answering boxes to check.
7 juli 2022

Second language (L2) learners experience challenges when word meanings differ across L1 and L2, and often display crosslinguistic influence (CLI) in speech production. In contrast, studies of online…

[Translate to English:] black and white picture: a sign saying "Humanistlaboratoriet" in fron of a staircase
1 juli 2022

Henriette Arndt & Heath Rose (2022): Capturing life as it is truly lived? Improving diary data in educational research, International Journal of Research & Method in Education

[Translate to English:] en mindre bild för minneskodning där det med pilar och cirklar visar var en person tittar. En mindre blank bild för minnesåterkallning med samma pilar och cirklar.
30 juni 2022

En femtio år gammal tes inom den kognitiva neurovetenskapen har nu belagts: våra ögonrörelser hjälper oss att minnas. För att plocka fram ett minne flyttar sig blicken på samma sätt som när minnet…

[Translate to English:] Sign reading "Humanities Lab" in Swedish
19 maj 2022

[Translate to English:] A word cloud and an audio waveform
1 maj 2022

[Translate to English:] Marianne Gullberg leading the ECHIC panel discussion on Digital infrastructures for the Humanities
22 april 2022

Utbildningsministern i Digitala klassrummet
13 april 2022

[Translate to English:] one white and one black bird flying in front of barbed wire and writing utensils on a blue background
8 april 2022

Humanistiska och teologiska fakulteterna bjuder in till HT-dagarna. Under två dagar kan du ta del av öppna föreläsningar på temat Hopp och förtvivlan på LUX i Lund. Humanitlaboratoriet visar dessutom…

[Translate to English:] 3D reconstruction of ancient Roman home on a computer screen
31 mars 2022

Arbete i Humanistlaboratoriets EEG-labb
31 mars 2022

placeholder-image lu-logo
8 mars 2022

[Translate to English:] Picture of a military drone
15 februari 2022

Stellenbosch University
6 februari 2022

[Translate to English:] Clarin K Centre certificate
28 januari 2022

Labbanvändare i Humanistlaboratoriets digitala klassrummet
25 januari 2022

[Translate to English:] conference poster
14 januari 2022

[Translate to English:] Humanities Lab equipment
13 januari 2022

Vetenskapsrådets tidning Curie pratade med Marianne Gullberg om det växande intresset för forskningsinfrastrukturer bortom arkiv och bibliotek bland humanvetare.

[Translate to English:] Gesturing hands
13 januari 2022

Marianne Gullberg intervjuades av Skolverket om att gester gynnar språkinlärning och talproduktion.