Alla nyheter

[Translate to English:] conference poster
14 januari 2022

[Translate to English:] Humanities Lab equipment
13 januari 2022

Vetenskapsrådets tidning Curie pratade med Marianne Gullberg om det växande intresset för forskningsinfrastrukturer bortom arkiv och bibliotek bland humanvetare.

[Translate to English:] Gesturing hands
13 januari 2022

Marianne Gullberg intervjuades av Skolverket om att gester gynnar språkinlärning och talproduktion.

[Translate to English:] A person gesturing in a conversation
26 november 2021

Marianne Gullberg medverkar i en intervju av Skolverket.

town house with flowers in fron
28 juni 2021

Content: * Continued restrictions on how to conduct experiments in the lab during the pandemic * Information about summer opening hours * New publications * The Annual Report 2020 * New youtube…

placeholder-image lu-logo
15 februari 2021

The university's infrastructure receives much praise in the RQ20 evaluation. Not least at the intermediate level, there are many fine laboratories, equipment and facilities. The Humanities Lab is…

logo for vetenskaps sociteten and SCAS podcast
26 november 2020

Marianne Gullberg is a guest in two different podcasts this week!

placeholder-image lu-logo
1 september 2021

placeholder-image lu-logo
28 januari 2021

In the spring semester 2021, the Humanities Lab offers online course and tutorials.

hand som skriver på skärm
26 november 2020

Victoria Johansson medverkar i en diskussion om för- och nackdelar med att skriva för hand i UR-programmet Skolstudion.

Cat's paw on human hand
28 oktober 2020

Woman in front of a desk with two black cats
27 oktober 2020

placeholder-image lu-logo
30 september 2020

Fredagen den 16 oktober arrangerar Nationella språkbanken en digital höstworkshop om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden.

two people discussing in front of computer
1 september 2020