Alla nyheter

[Translate to English:] black and white picture of a sign hanging over stairs. The sign says "Humanistlaboratoriet".
31 oktober 2022

Joost van de Weijer (LU Humanities Lab) and Roberta (Italian Studies, Centre for Languages and Literature) has been a awarded a grant from Riksbankens Jubileumsfond (RJ) for the project "Experimenting…

Robot with camera, speaker, and radio user equipment, in the Humlab Mocap studio
1 juni 2022

Since its full reopening, the Humanities Lab is once again brewing with activity. In hoping to inspire new and old users alike, and to illustrate the Lab's diverse range of usage, we'll occasionally…

[Translate to English:] en man sitter ner och tittar mot en projektorduk bakom sig, en annan man står på andra sidan och tittar. På duken syns en grön människoliknande avatar som håller upp sina händer.en man står
26 oktober 2022

Sveriges Radio har uppmärksammat samarbetet mellan Humanistlaboratoriet och Riksteatern Crea för skapandet av teckenspråkstalande avatarer på scen.

[Translate to English:] Black and white picture with sign hanging over stairs with the word "Humanitlaboratoriet" on it.
12 oktober 2022

New grant from Lund University Research Board.

[Translate to English:] flera människor står i ett ekofritt rum som har stora ljudabsorbenter på väggarna och en mikronfon hängande från taket
21 september 2022

Lund University Humanities Lab often receives visits from other national and international universities, this time we had guests from Copenhagen!

 tre personer står framför en tegelvägg. Kvinnan längst till vänster titta upp mot himlen, den andra kvinnan och mannen tittar rakt mot kameran.
7 september 2022

Johan Mårtensson i programmet "Kropp och själ", Sveriges Radio P1

Marianne Gullberg presenting the Lab for the  Royal Swedish Academy of Sciences
29 augusti 2022

Picture from the EuroSLA31 program
29 augusti 2022

Picture of Henriette Arndt
24 augusti 2022

Participant in the Lab demo for WASP-HS PhD students
24 augusti 2022

Sign by the entrance to lab facilities, reading "Humanieis Lab" in Swedish
17 augusti 2022

New article in Journal of Phonetics by Anna Hjortdal, Johan Frid and Mikael Roll, presenting results from research utilizing Humanities Lab recording facilities.

Desk globe on table
15 augusti 2022

[Translate to English:] hand hovering över a blue candle lying flat on a whithe surface. Black background. Under the picture there is a question and some answering boxes to check.
7 juli 2022

Second language (L2) learners experience challenges when word meanings differ across L1 and L2, and often display crosslinguistic influence (CLI) in speech production. In contrast, studies of online…

[Translate to English:] black and white picture: a sign saying "Humanistlaboratoriet" in fron of a staircase
1 juli 2022

Henriette Arndt & Heath Rose (2022): Capturing life as it is truly lived? Improving diary data in educational research, International Journal of Research & Method in Education

[Translate to English:] en mindre bild för minneskodning där det med pilar och cirklar visar var en person tittar. En mindre blank bild för minnesåterkallning med samma pilar och cirklar.
30 juni 2022

En femtio år gammal tes inom den kognitiva neurovetenskapen har nu belagts: våra ögonrörelser hjälper oss att minnas. För att plocka fram ett minne flyttar sig blicken på samma sätt som när minnet…

[Translate to English:] An empty bench and summer greenery by the pond in the botanical garden in Lund
23 juni 2022

[Translate to English:] Sign reading "Humanities Lab" in Swedish
19 maj 2022

[Translate to English:] A word cloud and an audio waveform
1 maj 2022

[Translate to English:] Marianne Gullberg leading the ECHIC panel discussion on Digital infrastructures for the Humanities
22 april 2022

Utbildningsministern i Digitala klassrummet
13 april 2022