Utrustning

Humanistlaboratoriet är inrymt i SOL (Språk- och litteraturcentrum) och LUX. Tillsammans bildar SOL och LUX ett sammanhängande campus för fakulteterna för humaniora och teologi. Labbet disponerar över en rad faciliteter. Vi ger tillgång till olika typer av teknisk utrustning (hårdvara och mjukvara; se panelen till vänster) och ett antal stora och små experimentrum och ett ekofritt rum. De två stora experimentrummen kan rymma cirka tio personer samtidigt, vilket gör det möjligt att studera interaktion mellan grupper, till exempel samspelet mellan tal, blick och gester vid ett möte eller en förhandling. Den ekofria kammaren är tillräckligt stor för att bekvämt kunna hysa små grupper på två till tre personer. De små experimentrummen liknar vanliga rum designade för individuella experiment. Motion capture studion är tillräckligt stor för att möjliggöra inspelningar flera olika kroppar. Vår ljud- och bildstudio är också tillräckligt stor för att vara värd för en grupp människor (en kör, en orkester, en liten klass, en artist och en publik, etc.).

All utrustning och rum kan bokas av användare med godkänd projektansökan.

Ny användare?

Kontaktinformation

Artikulografi: articulographyhumlab.luse
EEG: eeghumlab.luse
Ögonrörelsemätning: eyetrackinghumlab.luse
Motion capture: mocaphumlab.luse
Virtual reality: vrhumlab.luse
LARM-studion: larmhumlab.luse
BioPac: dl_biopachumlab.luse
Arkivserver: archive@humlab.lu.se
Övriga rum och utrustning: bookingshumlab.luse
 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-10-13