Föreståndare

Professor i psykolingvistik, föreståndare för Humanistlaboratoriet. Jag studerar andraspråksinlärning, flerspråkighet och språkbearbetning med fokus på semantik, diskurs, produktion och perception av gester. Jag är en Wallenberg Scholar med porjektet Embodied bilingualism. Jag leder gruppen Language Acquisition, Multilingualism, and Teaching (LAMiNATE) m. J. Granfeldt.

Under 2003-2009 ledde jag The Dynamics of Multilingual Processing (m. P. Indefrey) vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, NL, och grundade Nijmegen Gesture Centre (m. A. Özyürek) 2003, det första centret av sitt slag. Jag var områdesredaktör för Cognitive SLA i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), och redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014. Jag är nu redaktör för Language, Interaction and AcquisitionFrontiers in Psychology, och Info ed. för Gesture. Jag var vicepresident för The European Second Language Association 2000-2007, och dess Distinguished Scholar 2019.

Marianne Gullberg

Personlig sida.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-21