Föreståndare

Professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Jag undersöker vuxen andraspråksinlärning och flerspråkighet, hur inlärare och flerspråkiga bearbetar språk i realtid (särskilt semantik, diskurs), samt produktion och perception av gester i språkinlärning. Mitt Wallenberg Scholar-anslag, Embodied bilingualism, är ägnat åt dessa frågor.
Jag ledde gruppen The Dynamics of Multilingual Processing (med P. Indefrey) 2003-2009 vid Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nederländerna, där jag även grundade Nijmegen Gesture Centre (med A. Özyürek) 2003, det första centret av sitt slag. Jag var områdesredaktör för Cognitive Second Language Acquisition i Encyclopedia of Applied Linguistics 2012 (m. J. Williams), redaktör för tidskriften Language Learning 2009-2014, Gesture (2000-2018), och är nu redaktör för Language, Interaction and Acquisition. Jag var vicepresident för The European Second Language Association 2000-2007, och mottog associationens Distinguished Scholar Award 2019.

Marianne Gullberg

Visit personal homepage