Elektromagnetisk Artikulografi (EMA): En introduktion

Elektromagnetisk artikulografi (EMA) används för att spela in och mäta artikulatoriska talrörelser i 3D. Det är en punktregistreringsmetod där små sensorer (mottagarspolar) fästs på de artikulatorer vi vill studera, såsom läpparna, tungan och käken, och mätningarna åstadkoms med ett elektromagnetiskt fält.

I denna grupphandledning får deltagarna en introduktion till EMA med några praktiska övningar i att

  • Förbereda ett EMA experiment (etiska aspekter, förbehandling av sensorer mm
  • Spela in EMA data
  • Efterbehandla inspelade data inför analys
  • Visualisera och analysera EMA-data

Det kommer att finnas tid för frågor kopplade till deltagarnas pågående eller framtida projekt.

Efter den här grupphandledningen kommer deltagarna att ha grundläggande kunskaper om

  1. Planering, förberedelser och genomförande av en enkel EMA-inspelning
  2. Några enkla metoder för analys av EMA-data

För information och anmälan, kontakta susanne.schotz@med.lu.se eller johan.frid@humlab.lu.se

Gå till sidan aktuella pedagogiska aktiviteter för information om denna grupphandledning ges denna termin.

[Translate to Svenska:] EMA
[Translate to Svenska:] EMA
Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-01-23