Melody in human - cat communication (MEOWSIC)

Ett fonetiskt forskningsprojekt som syftar till att förstå hur katter och människor använder melodi och andra prosodiska drag när de kommunicerar med varandra

Syftet med detta projekt är att studera kommunikationen mellan människor och tamkatter. Mer specifikt undersöker vi hur prosodin, inklusive rösten, melodin (intonationen) och talstilen - i mänskligt tal såväl som i kattens vokaliseringar - påverkar den vokala kommunikationen. I Studie 1 undersöker vi hur katter varierar sin melodi (intonation) i människo- och kattstyrda vokaliseringar. Hur varieras kattens prosodi i olika sammanhang eller situationer? Hur uppfattar mänskliga lyssnare denna intonationsvariation? I studie 2 kommer nya metoder att användas för att undersöka hur katter uppfattar olika prosodiska signaler i mänskligt tal. Skiljer de mellan olika röster (bekanta - obekanta, vuxna - barn) och talstilar (husdjur - vuxna), och föredrar de vissa intonationsmönster? Projektet avser i första hand grundforskning och är ett pionjärarbete inom kommunikation mellan människa och katt. Våra resultat kan leda till en förbättrad livskvalitet för katter och potentiellt även för andra sällskapsdjur (husdjur). Att förstå de vokala strategier som används av människor och katter i kommunikation mellan människa och katt kommer att ha djupgående konsekvenser för vår förståelse av hur vi kommunicerar med våra husdjur i allmänhet och har potential att förbättra relationen mellan djur och människor inom flera områden, inklusive djurterapi, veterinärmedicin och djurskydd. Projektet är finansierat av Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse (MAW) 2016-2022.

Susanne Schötz: Docent i fonetik, universitetslektor i logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet
Joost van de Weijer: Docent i allmän språkvetenskap, Lunds universitet
Robert Eklund: Docent i språk, kultur och fonetik samt i datorlingvistik, Linné universitetet

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2024-07-02