Persondatahantering

När du har läst denna information anser Lunds universitets Humanistlaboratorium att du har fått den information du har rätt till enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Projekthantering

För projekthanteringssyfte sparas följande information:

- namn på alla projektmedlemmar

- e-postadresser till alla projektmedlemmar

- avdelning / tillhörighet

- projektets namn

- Projektets längd

Dessa uppgifter är länkade till ett projekt-ID för åtkomst till utrymme på labservern. Uppgifterna är endast tillgängliga för laboratorieadministrationen och används a) för att ge användare tillgång till labfaciliteterna, och b) för statistiska ändamål.

Data lagras digitalt under projektets livstid och ytterligare 12 månader efter projektets slutdatum. Uppgifterna arkiveras också i fysisk form och kommer att raderas enligt universitetets arkiveringsregler. Efter detta lagras enbart namn på projektet samt projektledare på lokala servrar.

E-postlista

Som användare i laboratoriet läggs din e-postadress till i vår e-postlista. Endast anställda i labbet kan skicka ut information i listan. När ett projekt är klart kommer din adress att tas bort.

Nyhetsbrev e-postlista

Som användare i humanistlaboratoriet läggs du även till på vår epostlista för utslick av nyhetsbrev. Kontakta infohumlab.luse om du vill bli borttagen från listan. 

 

Ansvarig för personuppgifter: Lunds universitet

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@lu.se

Syfte med behandlingen av personuppgifter: forskning

Rättslig grund för behandling av personuppgifter: samtycke

Dina rättigheter: datakorrigering, databegränsning, återkallande av samtycke och radering av data. Klagomål skickas till dataskyddsombudet vid Lunds universitet.

Rättighetsbegränsning: arkivbestämmelser

Mer information om persondatahantering - lu.se

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-21