FAQ

Fråga: Jag vill använda labbet i min framtida forskning. Vad måste jag tänka på?

  • Diskutera med föreståndaren om du vill inkludera labbet i dina ansökningar på något sätt, i synnerhet om du funderar på att placera projektmedel i labbet.
  • Kostnad? Det beror på vem du är och vad du vill använda labbet till. Var vänlig att kontakta labbets administrationspersonal för frågor om kostnader.
  • Om du behöver någon form av specialutrustning (mjukvaror, hårdvarutillägg) som labbet inte tillhandahåller, inkludera då kostnaderna för detta i din ansökan. Det är en god idé att bekanta dig med utrustningarna i labbet, för att förstå om ansökningar om medel behöver göras för speciell utrustning, utöver den utrustning som finns i labbet. För information om att placera externt finansierad utrustning i labbet, läs igenom våra policydokument.
  • Gå noggrannt igenom alla etiska aspekter. Forskaren, inte labbet, är alltid själv ansvarig för forskningen.

Kontaktuppgifter till föreståndaren.
Labbets administration
Etik- medarbetarewebben.lu.se

Fråga: Vad är ett projekt?

Projekten i labbet är av en annorlunda karaktär på så sätt att labbet hanterar användare och aktiviteter genom projekt. Ett projekt kan vara i flera år, eller bara bestå av en enda inspelning i LARM-studion. Alltså kan ett labbprojekt handla om allt från flerårig experimentell datainspelning till att använda programvaror för videoredigering. Ett projekt kan också bestå av en lång eller flera kortare konsultationer med våra experter. Notera också att om det rör sig om ett studentprojekt måste den huvudansvariga för projektet alltid vara ansvarig handledare.

Fråga:  Kostar det något att använda labbet?

Det beror på vem du är och vad du vill använda labbet till.

Läs mer om möjliga kostnader.

Fråga: Jag är inte en användare, kan jag hyra LARM-studion/ekofria rummet för andra syften än forskning?

Labbet är en forskningsinfrastruktur som ska användas för forskning. I mån av tillgänglighet kan du hyra våra studios för andra ändamål (till exempel spela in en podcast).

Prislista för uthyrning av labbets lokaler (Word, 111kB)

Policy documents

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-21