EEG

Elektroencefalografi (EEG) mäter den elektriska aktiviteten i hjärnbarken genom elektroder som fästs mot hårbotten. I Humanistlaboratoriet använder vi antingen elektrodmössor eller sensornät som placeras på skallen. Ledande gel eller elektrolytiskt vatten appliceras sedan på elektroderna 32-128. Elektroderna registrerar kontinuerligt elektrisk aktivitet i hjärnan millisekund för millisekund, ungefär som ett stetoskop används för att lyssna på hjärtslag.

Studier i Humanistlaboratoriet mäter ofta hjärnans bearbetning av vissa typer av stimuli, till exempel ord som passar sämre eller bättre i en mening (s.k. semantiskt kongruens). För dessa typer av studier är EEG tidslåst till presentationen av det specifika ordet. Vi analyserar då den s.k. händelserelaterade signalen (event-related potentials, ERP). Det krävs ett stort antal exempel för att upptäcka en genomsnittssignal som kan skiljas från bruset från annan EEG-aktivitet. När vi analyserar ERP tittar vi på polaritet, topografi, latens och amplitud. Polaritet (plus eller minus) och topografi (fördelningen av ERP-vågformerna över skallen) är skillnader som indikerar olika neurala källor för den elektriska aktiviteten givet en specifik händelse. Andra analysparametrar är latens (tiden det tar) och amplituden. Dessa är kvantitativa skillnader som antas visa på skillnader i hastighet och ansträngning som krävs för bearbetning.

Fördelarna med ERP jämfört med beteendemått på bearbetning är att de har hög temporal upplösning (i millisekunder) och att de inte kräver något beteendemässigt svar. ERP kan därför användas med deltagare där ett beteendesvar är svårt att registrera som t.ex. hos små barn. Dessutom kan man mäta respons till mycket specifika stimuli, t.ex. enskilda ord i meningar istället för i slutet på meningen som man ofta gör i traditionella reaktionstidsstudier.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-01-18