Virtual reality

Virtual Reality (VR) är olika typer av tekniker för att visualisera tredimensionell (3D) data och ger en simulerad miljö som kan likna eller helt skilja sig från den verkliga världen. Eftersom VR är interaktivt och har en hög uppdateringsfrekvens kan det bokstavligen upplevas genom att gå omkring i miljön med ett VR-headset framför ögonen. Eller, på ett mindre direkt sätt, på en datorskärm, surfplatta eller smartphone, genom att navigera med tangentbord, mus eller touchscreen. I flera forskningsstrategier används VR som ett verktyg för att utforska och dela 3D-visualiseringar eller för att sätta upp experiment baserade på 3D-skanningar, 3d-modellering, motion capture (realtid eller inspelad), 3D-ögonrörelsemätning eller rent generellt komplicerad forskningsdata.

Lunds Universitets Humanistlab har tre HTC Vive headsets med inbyggda ögonrörelsemätare från Tobii och en bärbar dator som labbets användare kan boka.

3D-skanning och 3D-modellering

3D-skanning och modellering används mycket av arkeologer, antingen för dokumentation eller rekonstruktion av historiska artefakter och miljöer - allt från små verktyg och benfragment upp till hus och landskap, vilket vanligtvis också innefattar inmätning med GPS. Men teknikerna används även av t.ex. biologer och arkitekter. VR utnyttjas ofta för att undersöka, mäta och dela resultaten från 3d-skanning och modellering, men en annan möjlighet är att 3D-printa resultaten. Den senare är dock inte en teknik som humanistlabbet tillhandahåller. Dessa möjligheter gör att 3d-skanning och modellering är relevanta tekniker inte bara för forskning, men också för utställningar på museum och liknande presentationer.
Lunds universitets Humanistlab har en Faro Focus (phase shift) laserskanner för större miljöer, en handhållen Artec Eva skanner (structured light) för medelstora föremål och två NextEngine trianguleringslaserskanners för små föremål, och ett differentiellt GPS-system for noggranna inmätningar av koordinater, vilket möjliggör geolokalisering för olika dataset (vanligen med hjälp av GIS). Labbet har också expertis inom fotobaserad 3d-modellering.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-14