ELAN

ELAN är ett gratis annoteringsverktyg utvecklat vid Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen), för att kunna analysera tal, teckenspråk och gester. Du kan till exempel analysera den exakta anpassningen mellan gest och tal, och du kan analysera dina data på flera nivåer.

I denna grupphandledning lär deltagarna sig hur ELAN kan användas för att transkribera, annotera och visualisera ljud- och videomaterial och hur annoteringarna exporteras till format som är lämpliga för senare analys.

För information och anmälan, kontakta Maria Graziano.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-06-02