Uppförandekod

God praxis och tips för användning av labbet:

Alla användare i labbet måste ha ett giltigt användaravtal för varje projekt. Ett projekt kan vara allt från ett femårigt projekt till ett enda experiment eller en flera konsultationer. Som registrerad användare kan du boka utrustning och rum. Du kan behöva ta en kurs/workshop eller gå igenom en handledning för att kunna använda utrustningen.

Gör en projektansökan online.

Läs mer om labbets olika kurser och grupphandledningar.

Bokning av utrustning och/eller lokaler

 • Om du vill använda våra faciliteter (studios, system, programvara, hårdvara osv.), se först om det är tillgängligt i bokningssystemet Time Edit. Se till att boka ordentligt och glöm inte att sätta ditt namn, experiment och kontaktinformation på bokningen. Boka rum och utrustning endast för de timmar när du är säker på att du kommer att behöva det!
   
 • Om du behöver extra utrustning (extra tangentbord, bildskärm osv.), titta i förrådsrummet på SOL. Om du hittar det du behöver där, notera datum, namn och när du planerar att returnera det i bokningspärmen.
   
 • Ta INTE utrustning från andra rum. Det kan vara en del av ett experiment, även om det inte används för tillfället. Kontrollera kalendrarna för vem som använder rummet och kontakta den personen.

Här finns information om hur du bokar samt en schemavy över samtliga bokningar

Experiment: inspelnings- och stimulusdatorer

 • Många av inspelnings- och stimulusdatorerna har mycket specifika inställningar som inte bör ändras. För att undvika kompromisser med inspelningar har ingen av dessa datorer installerat antivirusprogramvara, eftersom en oplanerad virusscan kan påverka inspelningarna. Av den anledningen är det inte tillåtet att ansluta någon USB-stick eller extern USB-enhet till någon inspelnings- eller stimulusdator. All datatransfer bör göras via det säkra nätverket till servern. I varje inspelningsrum finns en switch. Denna är ansluten till servern via en säker anslutning. En annan port i omkopplaren kan anslutas till antingen en stimulansdator för att ladda ner experimenten eller till en inspelningsdator för att ladda upp resultatet. När du har anslutit dubbelklickar du på skriptet "HUMLAB-tool" på skrivbordet. Anslut med hjälp av lucat-referenser och projekt-ID. Projektmappen på servern kommer att kartläggas som H: på PC-datorer. På Mac-datorer måste du ansluta manuellt via "Anslut till server ..." i Finder. Anslut till smb: //10.75.76.1/ <project-id> och logga in med lucat-referenser.

  Arbetsflödet är följande:
  Förbered experimentet antingen på din egen dator eller en av datorerna i förberedelserummet. När experimentet är klart ansluter du till din projektmapp på humlab-servern på normalt sätt. Kopiera experimentfilerna till servern. Gå till stimulusdatorn och anslut till servern enligt ovan och ladda ner experimentet till stimulusdatorn. När inspelningen är klar ansluter du inspelningsdatorn till projektmappen på servern enligt beskrivningen ovan och flyttar inspelade data till projektmappen. På din personliga dator eller en av förberedelsedatorerna ansluter du till projektmappen på normalt sätt och laddar ner inspelad data.
   
 • Om flera personer använder samma utrustning för att köra experiment, informera de andra användarna om du har gjort betydande förändringar av programvara / hårdvara.
   
 • Om programvara / hårdvara behöver uppdateras, kontakta den ansvarige med hjälp av den e-postadress som är kopplad till utrustningen.

Här finns en lista med funktionsadresser att använda när du behöver veta något om en särskild typ av utrustning.

Användning av labbets lokaler och utrustning.

 • Utanför bibliotekets öppettider på SOL så användas sidoingången av alla användare.
 • Följ dina deltagare in och ut ur labbet (hela vägen till ytterdörrarna). Detta är särskilt viktigt om biblioteket är stängt och om så är fallet - gå med dina deltagare genom sidoingången till labbet, INTE genom bibliotekets huvuddörrar
 • Håll rummen rena och städade och ta bort smutsig disk från labbet.
 • Se till att du vet hur du evakuerar dig själv och eventuella deltagare från lokalerna vid brand.
 • När ditt experiment är klart, plocka undan utrustningen och allt som inte hör till labbet. Om du planerar att göra ett annat experiment med samma utrustning och uppställning kan du låta den vara kvar, om du har ett planerat datum för att fortsätta. Lämna ett meddelande med kontaktinformation och datum för när du planerar att återuppta din aktivitet så att du kan kontaktas om den behöver flyttas. Om du inte har ett angivet datum, ta bort uppställningen. Lämna inte något i förrådet omarkerat. Sätt namn, projektinfo, datum och kontaktinformation på utrustningen.

Här finns information om hur du hittar sidoingången på SOL.

Etik

 • Alla studier måste följa de etiska riktlinjerna för mänskliga deltagare. Deltagarna bör underteckna ett godkännandeformulär innan de lämnar experimentet.

Information om forksningsetik finns här. - medarbetarwebben.lu.se

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-21