Användarinformation

Motion Capture (mocap) inspelningar är ofta snabba och enkla, men de behöver planeras mycket noggrant. En svårighet är att det är väldigt komplicerat att spela in hela kroppens rörelser samtidigt som subtila ansiktsuttryck eller små fingerrörelser. Ett annat problem som kan uppstå är ocklusion, som innebär att personen som spelas in gör rörelser som skymmer de olika markörerna, vilket förstås innebär att data för den skymda markören förloras under tiden som den är skymd. Därför är det mycket viktigt att planera inspelningen noga. Vårt mocapsystem är skalbart i betydelsen att det är möjligt att använda endast några få kameror och flytta dem närmare personen som blir inspelad. Det betyder att systemet kan sättas upp i den mest lämpliga positionen för varje inspelning. Men det måste testas i förväg eftersom det finns en risk att de olika kamerorna stör varandra om de är dåligt riktade.

Av säkerhetsskäl rekommenderas att aldrig titta rakt in i någon av kamerorna.

Mocapstudion finns på LUX.

Kontaktadress: mocaphumlab.luse

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-01-18