Organisation

Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur som definieras av Vetenskapsrådet, dvs:

  • Forskningsinfrastrukturer utgör nödvändiga verktyg för att bedriva forskning av högsta kvalitet.
  • Forskningsinfrastrukturer inkluderar anläggningar, instrument, kunskapsbaser och tjänster och är avsedda för användning av forskare eller forskargrupper inom grundläggande eller tillämpad forskning inom alla forskningsområden.
  • Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, distribuerade eller virtuella, och infrastrukturen görs tillgänglig baserad på akademiska bedömningskriterier.

Vetenskapsrådets hemsida - vr.se

Humanistlaboratoriet är placerat vid Humanistiska och teologiska fakulteterna - ht.lu.se

Humanistlaboratoriets styrgrupp.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-21