Organisation

Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur som definieras av Vetenskapsrådet, dvs:

  • Forskningsinfrastrukturer utgör nödvändiga verktyg för att bedriva forskning av högsta kvalitet.
  • Forskningsinfrastrukturer inkluderar anläggningar, instrument, kunskapsbaser och tjänster och är avsedda för användning av forskare eller forskargrupper inom grundläggande eller tillämpad forskning inom alla forskningsområden.
  • Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, distribuerade eller virtuella, och infrastrukturen görs tillgänglig baserad på akademiska bedömningskriterier.

Humanistlaboratoriet sorterar under Humanistiska och teologiska fakulteterna. Det leds av en styrgrupp under ledning av en föreståndare.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2020-09-21