Motion capture

Mocap-studion i labbet innehåller ett toppmodernt motion capture system, baserat på optiska markörer, som används för att spela in rörelser i tre dimensioner med hög noggrannhet. Det används ofta av forskare som studerar kroppsspråk och gester, men även inspelning av rörelser hos föremål och människor i ett större perspektiv. Systemet kan exportera 3D-dataset i många format och med sex frihetsgrader (6 DOF). En möjlighet är att exportera en helkroppsinspelning som en fbx-fil för direkt animering av avatarer i virtual reality via spelmotorer som Unity3D och Unreal. Videoinspelningar med överlagrad synkroniserad 3d-data är en annan möjlighet. Likaså är det möjligt att exportera hastighet, acceleration och vinklar mellan inspelade markörer, för ytterligare databehandling.

Det nuvarande systemet består av två olika, men fullständigt integrerade system. Huvudsystemet, som är mer permanent, består av åtta Qualisys infraröda höghastighetskameror (5+), en videokamera (210c) och en inspelningsdator. Det andra systemet består av fyra Miqus M3 mocapkameror och två Miqus color videokameror. Miquskamerorna är mindre och lättare att flytta på, vilket kan vara användbart i studion, men ger även möjlighet för mindre fältinspelningar.

Personen som spelas in placerar speciella markörer på strategiska ställen på kroppen. När mocapsystemet väl är kalibrerat kan det avläsa 3d-positionen för varje markör. Systemet klarar av att spela in mycket snabba rörelser. Videokamerorna är synkroniserade med mocapkamerorna och därigenom kan den resulterande videon ha en överlagrad bild av markörernas positioner. Programvara som används är Qualisys Track Manager (QTM) för inspelning och en del efterbehandling. Helkroppsanimationer kan strömmas eller exporteras (fbx) och direkt appliceras på virtuella karaktärer (avatarer) som används i spelmotorer som Unity3D och Unreal. Flera andra exportformat gör det möjligt att analysera och bearbeta 3d-data i Python, R, Matlab, Blender, Motionbuilder, Visual 3D och andra program.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-14