Det digitala klassrummet

Det ’digitala klassrummet’ är en unik facilitet som möjliggör samtidig inspelning av ögonrörelser på upp till 16 personer. Sådana inspelningar ger information om var människor tittar på en datorskärm, hur länge och i vilken ordning. Denna facilitet gör det också möjligt att visa denna information i realtid för andra.

Digitala klassrummet är lämpligt, t.ex., för studier om effekten av social närvaro på kognitiva processer och inlärningsprocesser, studier av samarbete och tävling länkat till både social och kognitiv psykologi, samt utveckling av nya former av teknik som förbättrar undervisning och lärande.

Det digitala klassrummet finansierades av Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Lunds universitetskommitté för forskningsinfrastruktur, Marcus och Amalia Wallenberg Stiftelse samt en donation från LMK-stiftelsen.

Läs mer om ett projekt om grupp-eye-tracking som använder denna facilitet. (länk till sida på engelska)

Läs mer om LMK-stiftelsen på deras hemsida.

Är du intresserad av att genomföra ett experiment i det digitala klassrummet, har frågor om den tekniska installationen som finns i rummet, eller behöver veta vilka datum som är bäst för din studie för att säkerställa optimal åtkomst för alla användare, använd adressen nedan.

Kontakt: eyetrackinghumlab.luse

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-11