Dataserver

Projekthantering

Filserver

Om du är  användare i labbet och har angett att du behöver utrymme på labbets server för att hantera dataset kan du hitta en teknisk beskrivning för hur du ansluter till labbservern nedan.

Anslut till servern utanför labbet
Labbets filserver är avsedd att förse forskningsprojekt med lagring och åtkomst på gruppnivå till dataset som spelas in i labbet. Du behöver ditt projekt-id som skickades till dig när du registrerade ett projekt i labbet. Anslut till servern genom följande steg:
  • Alla trådbundna internetanslutningar inom Lunds universitet bör fungera. Om du använder en trådlös anslutning måste du ansluta till det trådlösa eduroamnätverket. Utanför universitetet måste du starta en VPN-klient för att ansluta.
  • Anslut med ditt projekt-id. I Windows kan du klicka på Start-menyn och ange \\srv2.humlab.lu.se\<project id>$ i sökfältet. På Mac OS X kan du använda menyn i Finder som heter Go och välja Anslut till server. En sökfält visas där du anger smb://srv2.humlab.lu.se/<project id>$. Glöm inte att lägga till $ -tecknet efter ditt projekt-id.
  • När du ansluter till filservern uppmanas du att ange dina LUCAT-uppgifter. På Windows måste du sätta ett prefix före ditt användarnamn. Så om ditt LUCAT-användarnamn är "huml-xxx", behöver du ange UW\huml-xxx som ditt användarnamn. Om din dator har lagts till i universitetsdomänen kanske du inte behöver någon autentisering.
Anslut till servern från labbet
Inspelnings- och stimulusdatorerna som är anslutna till de olika mätsystemen i labbet är särskilt känsliga för alla slags förorenade filer. På grund av detta är det förbjudet att ansluta någon av dessa datorer till det allmänna nätverket och det är också förbjudet att ansluta något USB-minne eller extern hårddisk till dessa datorer.

Det är emellertid nödvändigt att överföra stimulusfiler till stimulusdatorerna och att samla in inspelade data från inspelningsdatorn. Detta görs genom att ansluta till servern. I varje inspelningsrum i labbet finns en liten router. Den är ansluten till ett säkert nätverk som bara ansluter till routrarna i rummen med en säker kanal till servern.

När det är nödvändigt att ansluta inspelnings- eller stimulusdatorerna till servern, se till att ansluta dem genom en av de två lediga anslutningarna i routern. Alla Windows-datorer har ett anslutningsskript som måste köras för att kunna ansluta. Det finns en genväg på skrivbordet som heter "genväg till humlab" som, när den körs, ber om projekt-ID och lucat uppgifter. När den har angetts ansluter den till servern och monterar projektmappen som H:\

I de två EEG-rummen är det nödvändigt att först ansluta routern till nätverket. Anslut kabeln som är märkt ACQ till kontakten i väggen märkt ACQ. Windows-datorerna ansluts som ovan. På macen väljer du "Anslut till server" från Go-menyn i sökaren och skriv smb://10.75.76.1/<project id>$
Ange sedan lucat-referenser med prefixet uw\ före lucat-id.

Om inloggningen inte fungerar eller saknas är det möjligt att ansluta en Windows-dator till servern genom att skriva smb:\\10.75.76.1\<project id>$ i fältet "Sök program och filer" i startmenyn. Logga in med lucat-referenser, ännu en gång med prefixet uw\ före lucat-id.


Vänligen kontakta Jens Larsson om du har problem med att ansluta till fil delningarna, eller om du har några frågor eller förslag om filservern!

Säkerhetsuppdatering

Varje lördag kl 04.00 görs en omstart av servern för säkerhetsuppdateringar.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-06-29