Artikulograf

Humanistlaboratoriet har två elektromagnetiska artikulografer (EMA): en AG501 och en AG500. Båda används för att mäta och spela in artikulatoriska talrörelser i 3D, till exempel tungans, läpparnas och käkens rörelser. Mätningarna görs med ett elektromagnetiskt fält och små sensorer (mätpunkter) som fästs på de artikulatorer man vill studera, till exempel tungan. Upp till 16 mätpunkter kan spelas in samtidigt. Samplingsfrekvensen är 1250 Hz (AG501) / 200 Hz (AG500) och väl anpassad för att spela in snabba talrörelser.

Mer information om AG501 och AG500 finns på tillverkarens hemsida - articulograph.de.

Kontaktarticulographyhumlab.luse

kvinna sitter under vita maskinarmar. En man med handskar sätter sensorer på hennes tunga.
Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2024-07-02