Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse för www.humlab.lu.se

Lunds universitets Humanistlaboratorium står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.humlab.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.humlab.lu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss genom att: 
•    skicka e-post till maja.peterssonhumlab.luse
•    ringa 046-222 43 32

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta maja.peterssonhumlab.luse så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är endast delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bristerna i tillgänglighet beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

•    Det finns pdf-dokument som inte fullt ut följer riktlinjerna för tillgänglighet.
•    På vissa sidor saknas formatering som tydliggör strukturer, information och elements relationer.  WCAG 1.3.1 (A)
•    Vissa sidor saknar en funktion för att hoppa förbi återkommande innehåll. WCAG  2.4.1 (A)
•    En del text kan inte förstoras utan problem. WCAG 1.4.4 (AA)
•    På en del sidor finns det bilder med text i bilden (logotyper). WCAG 1.4.5 (AA) 
•    En del iframe-element saknar titel. Fält för titel i iframe-elementet saknas i nuläget i webbverktyget.
•    Videoklipp som vi publicerat på våra webbplatser före 23 september 2020, saknar syntolkning.

Vi arbetar med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem under hösten 2024.

Hur vi testat webbplatsen


Vi har gjort en intern testning av www.humlab.lu.se med hjälp av verktyget Access Monitor.
 

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 mars 2024. 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2024-03-20