Motion Capture (mocap) System

Motion capture är ett system som har skapats för att, med hög precision, spela in rörelser för föremål och/eller människor. Förutom dess tillämpning i animerade filmer och datorspel, börjar den här tekniken bli allt viktigare som ett forskningsverktyg inom flera olika områden. Till exempel, används det för att spela in och analysera gester i samband med tal; för att i detalj studera hur vi interagerar med vardagliga föremål; för att animera 3D-karaktärer i VR (avatarer); för att undersöka hur vi går under olika förutsättningar (till exempel när vi är trötta); för att följa rörliga föremål. I den här handledningen får deltagarna lära sig grunderna för 3d-rörelsedata och tekniker, med praktiska inspelningsövningar, och efterbearbetning, analys och visualisering av inspelad data.

För information och anmälan, kontakta henrik.gardehumlab.luse.

Gå till sidan aktuella pedagogiska aktiviteter för information om denna grupphandledning ges denna termin.

[Translate to Svenska:] mocap
[Translate to Svenska:] mocap
[Translate to Svenska:] MOCap
Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-01-23