Motion Capture (mocap) System

Motion capture är ett system som har skapats för att, med hög precision, spela in rörelser för föremål och/eller människor. Förutom dess tillämpning i animerade filmer och datorspel, börjar den här tekniken bli allt viktigare som ett forskningsverktyg inom flera olika områden. Till exempel, används det för att spela in och analysera gester i samband med tal; för att i detalj studera hur vi interagerar med vardagliga föremål; för att animera 3D-karaktärer i VR (avatarer); för att undersöka hur vi går under olika förutsättningar (till exempel när vi är trötta); för att följa rörliga föremål. I den här handledningen får deltagarna lära sig grunderna för 3d-rörelsedata och tekniker, med praktiska inspelningsövningar, och efterbearbetning, analys och visualisering av inspelad data.

För information och anmälan, kontakta Henrik Garde 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2020-09-09