Policydokument

På den här sidan kan du hitta olika dokument som användarriktlinjer, information om avgifter etc.

Vårt uppdrag: Forskning och utbildning på högsta nivå baserat på den senaste tekniken och metoden


Lund universitets humanistlaboratorium är en infrastruktur för forskning och utbildning i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer.
Labbet försöker således främja diversifiering av forskning inom humaniora och teologi för att förbättra dess synlighet och samhälleliga påverkan. Labbet underlättar och möjliggör tvärvetenskaplig forskning genom att tillhandahålla ett forum för forskare från hela universitetet. Labbet fungerar även som en brygga mellan akademi och externa aktörer inom industri och utbildning.

Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsinfrastrukturer- vr.se

Användare


Alla användare skriver under en överenskommelse tillsammans med biträdande direktören och har därmed läst och godkänt riktlinjer och uppförandekod för användare i labbet.

Riktlinjer för användare (word, 109 kB) (på engelska)
Uppförandekod i labbet

Ytterligare resurser


Kostnader för att hyra labbets lokaler (pdf, 111kB)

Policy för placering av utrustning i Humanistlaboratoriets lokaler (pdf, 105kB, på engelska)

Användarkostnader EEG/ERG (pdf, 112kB)

Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna (PDF, 963kB)

Lunds universitets supportsida för frågor relaterade till forskningsetik- medarbetarwebben.lu.se

Vetenskapsrådets rapport om god forskningspraxis - vr.se

ALLEAs Den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet- allea.org

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-11-09