Policydokument

På den här sidan kan du hitta olika dokument som användarriktlinjer, information om avgifter etc.
 

Vårt uppdrag: Forskning och utbildning på högsta nivå baserat på den senaste tekniken och metoden


Lund universitets humanistlaboratorium är en infrastruktur för forskning och utbildning i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer.
Labbet försöker således främja diversifiering av forskning inom humaniora och teologi för att förbättra dess synlighet och samhälleliga påverkan. Labbet underlättar och möjliggör tvärvetenskaplig forskning genom att tillhandahålla ett forum för forskare från hela universitetet. Labbet fungerar även som en brygga mellan akademi och externa aktörer inom industri och utbildning.
 

Användare


Alla användare skriver under en överenskommelse tillsammans med biträdande direktören och har därmed läst och godkänt riktlinjer och uppförandekod för användare i labbet.

Riktlinjer för användare (på engelska)
Uppförandekod i labbet

Ytterligare resurser:

Interna:

Kostnader för att hyra labbets lokaler

Policy för placering av utrustning i Humanistlaboratoriets lokaler (på engelska)

Användarkostnader EEG/ERG

Externa:

Vägledning för etikprövning av forskning inom HT-fakulteterna

Lunds universitets supportsida för frågor relaterade till forskningsetik 

Vetenskapsrådets rapport om god forskningspraxis 

ALLEAs Den europeiska uppförandekoden för forskningsintegritet 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-04-19