Ögonrörelsemätning

Kursen innehåller teori, metodik och tillämpningar av eye-tracking. Den är främst avsedd för doktorander, men även magisterstudenter är välkomna. Ingen tidigare kunskap krävs för att delta.
Kursen fokuserar på förberedelse och planering av ett projekt (inklusive att skapa ett pilotexperiment) med antagandet att studenten kommer att utföra ett eye-tracking-experiment efter kursen.
Examinationen inkluderar: 1) en projektplan, 2) ett pilotexperiment och analys av pilotdata (ska inkluderas i projektplanen). Projektplanen är en 4-6 sidor lång beskrivning av en eye-tracking-studie. Du presenterar kort teorin bakom studien och beskriver sedan noggrant metoden, hur du utformade experimentet, vilken eye-tracker du använder, hur du utför analysen och varför du valde de specifika variabler du använder i din analys. Därefter diskuterar du piloten du har utfört och rapporterar pilotresultaten i 1-2 figurer tillsammans med en förklarande text. Slutligen, diskutera kortfattat vad du har lärt dig av piloten (antingen i förhållande till din hypotes eller som input för nästa iteration av ditt experiment). Fokus ligger på metodbeskrivningen för hur du använder eye-tracking, inte teorin / introduktionen.
 
Kursmaterial: boken Eye Tracking: A comprehensive guide to methods and measures kommer att användas som valfri (och rekommenderad) läsning.
 
För information och ansökan, kontakta diederick_c.niehorsterhumlab.luse

Gå till sidan aktuella pedagogiska aktiviteter för information om denna kurs ges denna termin.

[Translate to Svenska:] Eye Tracking
Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-01-26