MRI

Humanistlaboratoriet har ingen egen MRI verksamhet men kan hjälpa nuvarande användare som vill kombinera arbete vid labbet med hjärnavbildning vid Lund university Bioimaging Center (LBIC). LBIC är en nationell infrastruktur och värd för magnetisk resonansavbildning (MRI) för att studera hjärnans anatomi och hjärnfunktion. Utrustningen består av kliniska MR-skannrar samt den Nationella 7T-anläggningen. 7T MRI är särskilt kraftfullt i samband med funktionell MRI (fMRI), vilket utgör ett viktigt verktyg för kognitiv vetenskap, lingvistik, psykologi och andra discipliner där man är intresserad av att studera mänsklig funktion och inlärning. Kopplingen mellan Humanistlaboratoriet och LBIC är en avgörande för att underlätta tillgång till MRI som verktyg för fler användare, särskilt med tanke på så kallade Medical Humanities vid LU, som involverar den Medicinska Fakulteten och de Humanistiska och Teologiska fakulteterna.

För mer information, kontakta mrihumlab.luse

Lund University Bioimaging Center

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-06-27