Nationella forskningsinfrastrukturer

Vetenskapsrådet finansierar forskningsinfrastrukturer av brett nationellt intresse som möjliggör forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Humanistlaboratoriet är partner i fyra sådana infrastrukturer.

Huminfra

Huminfra är en nationell forskningsinfrastruktur som består av 11 svenska universitet och organisationer och leds från Lunds universitets Humanistlaboratorium. Huminfra stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora genom att på en gemensam plats synliggöra svenska material och forskningsverktyg samt utveckla nationella metodkurser.

Läs mer på sidan huminfra.se


InfraVis

InfraVis tillhandahåller nationellt stöd för dataanalys och vetenskaplig visualisering inom alla discipliner. Infrastrukturen ger tillgång till visualiseringskompetens, stöd, utrustning, utbildning och metoder.

Läs mer om InfraVis- infravis.se


Swe-Clarin

Swe-Clarin är ett nationellt e-vetenskapskonsortium dedikerat till språkteknologi. Det är i sin tur en del av det europeiska forsknings- och infrastrukturkonsortiet Common Language Resources and Technology Infrastructure (ERIC CLARIN). CLARIN ger tillgång till (samtida och historiskt) språk- och textbaserat material, och till verktyg för att utforska och undersöka sådana data. Sedan 2020 är labbet ett CLARIN Metadata Providing Centre som tillhandahåller så kallade CMDI-metadata via arkivservern till CLARIN:s Virtual Language Observatory (VLO).

Läs mer om labbet och Swe-Clarin.


SweDigArch

Den svenska nationella infrastrukturen för digital arkeologi (SweDigArch) syftar till att tillhandahålla ett brett utbud av arkeologiska, paleoekologiska och längre fram även kulturarvsvetenskapliga data, sammanställa och harmonisera befintliga databaser för att göra dem kompatibla med avancerade sökverktyg och integrera nya typer av data (t.ex. 3D-skanningar, satellit- och drönarbilder).

Läs mer om SweDigArch- swedigarch.se


Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-14