Grupphandledning

Grupphandledningar som ges i labbet är listade nedan och var och en av dem beskrivs separat i länkarna till vänster.

Labbets pedagogiska utvecklare är ansvarig för grupphandledningarna, men de ges av olika medlemmar i labbet. För information och ansökan kontakta, om inget annat anges, pedagogisk_utvecklarehumlab.luse.

En del av grupphandledningarna ges regelbundet och datum för dessa anges på labbets websida i början av varje termin. Andra grupphandledningar ges på begäran: när det är en tillräckligt stor grupp anmälda för att grupphandledningen ska kunna ges, kommer lärare och deltagare överens om ett datum . Titta på aktuella datum för innevarande termin här.

Ljud- och bildnspelning (LARM Studio)

 • Introduktionskurs till Humanistlaboratoriet
 • 3D skanning
 • Biopac System
 • Dataanalys med R: en introduktion

 • ELAN
 • Eye tracking
 • Fotobaserad 3D-modellering
 • GPS (Global Positioning System) och geolokalisering
 • Introduktion till 3d-dokumentationstekniker
 • Motion Capture (MoCap) system
 • Praktisk informationsutvinning ur text
 • PsychoPy - Att planera ett experiment
 • Visualisera och utfroska data i VR

Grupphandledningar ht 2020

Gå till sidan aktuella pedagogiska aktiviteter för information om vilka grupphandledningar som ges denna termin.

Frågor?

Om du har frågor om våra grupphandledningar, maila pedagogisk_utvecklarehumlab.luse.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2021-09-06