Grupphandledning

Grupphandledningar som ges i labbet är listade nedan och var och en av dem beskrivs separat i länkarna till vänster.

Labbets pedagogiska utvecklare är ansvarig för grupphandledningarna, men de ges av olika medlemmar i labbet. För information och ansökan kontakta, om inget annat anges, pedagogisk_utvecklarehumlab.luse.

En del av grupphandledningarna ges regelbundet och datum för dessa anges på labbets websida i början av varje termin. Andra grupphandledningar ges på begäran: när det är en tillräckligt stor grupp anmälda för att grupphandledningen ska kunna ges, kommer lärare och deltagare överens om ett datum  Titta på aktuella datum för innevarande termin här.

    •    En (virtuell) promenad i humanistlaboratoriet
    •    3D skanning
    •    Ljud- och bildinspelning (LARM Studion)
    •    BioPac System
    •    Dataanalys med R: en introduktion
    •    ELAN
    •    Elektromagnetisk Artikulografi (EMA): En introduktion
    •    Eye tracking
    •    GPS (Global Positioning System) och geolokalisering
    •    Fotobaserad 3D modellering
    •    Motion Capture (Mocap) System
    •    Praktisk informationsutvinning ur text
    •    PsychoPy: Att planera ett experiment
    •    Transkribus: Transkribering av handskrivna texter
    •    Visualisera och utforska data i VR

Aktuella Grupphandledningar

Gå till sidan aktuella pedagogiska aktiviteter för information om vilka grupphandledningar som ges denna termin.

Frågor?

Om du har frågor om våra grupphandledningar, maila pedagogisk_utvecklarehumlab.luse.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-06-28