Användarinformation

Utforska och sök efter data

Det är via arkiv-browsern användare söker, utforskar och laddar ned data som finns på Korpus-servern.

Det är alltid möjligt att se vilken data som finns. Huruvida den är tillgänglig beror av vilken access-nivå som respektive forskare satt.

Registrerade användare får inte automatiskt tillgång till all data. Data kan exempelvis vara tillgänglig för allmänheten, men även vara helt stängda för alla användare (metadata är fortfarande tillgänglig). Begränsingar och krav sätts generellt av den som ansvarar för samlingen.

Det finns fyra nivåer för arkiverad data:

  • Öppen: Inget användarkonto behövs
  • Tillgängligt för registrerade användare
  • Förfrågan om access krävs: du kan ansöka om access som registrerad användare
  • Stängd: Denna nivå tillåter ingen access, vanligen på grund av att datan anses speciellt känslig

Arkivera upp och hantera din data

Datauppladdning och hantering genomförs via webbgränssnittet Lamus. Lamus kräver för närvarande att Java är installerat som en webbplugin. Vi undersöker aktivt uppgraderingsalternativ för att slippa detta krav men tills dess kontakta corpus managern för hjälp.

Efter uppladdning är data endast tillgänglig för användaren som hanterar uppladdningen och/eller för de som redan har tillgång till noden/noderna i fråga. Därefter kan datan göras mer eller mindre tillgänglig efter överenskommelse.

Metadata

Metadata är information som beskriver din data (data om din data). Den möjliggör för användare att söka efter specifik data och är en grundpelare för arkivprinciperna. Information som kan inkluderas är exempelvis en allmän beskrivning, insamlingsplats, språk som talas, deltagare och mycket annat.

All metadata på Humanistlaboratoriets Corpus Server är synlig för alla, medan tillgång till den faktiska datan varierar. Varje person som arkvierar tar beslut om vilken typ av information som ska inkluderas i metadatan. Exempelvis bör man fundera över om deltagare bör anonymiseras eller inte, eftersom namn som inkluderas blir synliga för alla som använder arkivet.

Även om servern tillhandahåller CMDI-metadata "externt" till exempelvis VLO, så är IMDI för närvarande den "interna" standarden. Den som arkiverar sin data måste ladda upp denna tillsamman med IMDI-metadata. Ingen data kan arkiveras utan en metadata-beskrivning.

Kontakta vår corpus manager för hjälp med arbetsflöden och hur du bäst genererar metadata-filerna. Ett allmänt råd är att först skapa ett kalkylark över din data. Varje rad kan då innehålla en bekrivning för ett eller flera objekt. Kolumnerna representerar den typ av information du vill länka till datan, exempelvis datum då datan samlades in (YYYY-MM-DD), språk, deltagare, allmän beskrivning, plats etc.

Kontakt och Support

Alla frågor som rör användarkonton, arkivering av eller access till data kan riktas till vår corpus manager.

Corpus-servern

Programvara

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-08-29