Användarinformation

Utforska och sök efter data

Användare kan söka, bläddra och ladda ned data som finns i arkivet.

Det är alltid möjligt att se vilken data som finns. Huruvida den är tillgänglig beror av vilken access-nivå som respektive forskare satt.

Registrerade användare får inte automatiskt tillgång till all data. Data kan exempelvis vara tillgänglig för allmänheten, men även vara helt stängda för alla användare (metadata är fortfarande tillgänglig). Begränsingar och krav sätts generellt av den som ansvarar för samlingen.

Det finns fyra nivåer för arkiverad data:

  • Öppen: Inget användarkonto behövs
  • Tillgängligt för registrerade användare: Alla med konto kan hämta datan
  • Förfrågan om access krävs: Du kan ansöka om access som registrerad användare
  • Stängd: Denna nivå tillåter ingen access, vanligen på grund av att datan anses speciellt känslig

Alla arkivobjekt tilldelas permanenta URL:er via Handle.net (samma system som används av exempelvis DOI.org).

Arkivera data

Direkt efter arkivering är data endast tillgänglig för den användare som som är ansvarig för datan och/eller de användare som eventuellt redan har tillgång till noden/noderna i fråga. Därefter kan datan göras mer eller mindre tillgänglig efter överenskommelse - det kan exempelvis finnas etiska eller juridiska omständigheter att ta hänsyn till.

Den som är intresserad av att arkivera börjar med att fylla i en projektansökan. Alla frågor som rör själva arkiveringsproceduren (exvis hur du bäst förbereder och dokumenterar din data) kan ställas till arkiv-administratören.

Metadata

All arkivdata måste dokumenteras. Metadata är information som beskriver din data (data om din data). Den möjliggör för användare att söka efter specifik data och är en grundpelare för arkivprinciperna. Information som kan inkluderas är exempelvis en allmän beskrivning, insamlingsplats, språk som talas, deltagare och mycket annat.

All metadata i Humanistlaboratoriets Arkiv är synlig för alla, medan tillgång till den faktiska datan varierar. Varje person som arkvierar tar beslut om vilken typ av information som ska inkluderas i metadatan. Exempelvis bör man fundera över om deltagare bör anonymiseras eller inte, eftersom namn som inkluderas blir synliga för alla som använder arkivet.

Arkivet tillhandahåller metadata i standarden Component MetaData Infrastructure (CMDI) - specifikt profilerna clarin.eu:cr1:p_1407745712035 and clarin.eu:cr1:p_1407745712064). Vår metadata samlas även in av meta-arkivet Virtual Language Observatory (VLO) för att kunna nå fler användare. CMDI-metadata är en obligatoriskt del av arkiv-processen.

Kontakta arkiv-administratören för hjälp med arbetsflöden och hur du bäst genererar metadata-filerna. Ett allmänt råd är att först skapa ett kalkylark över din data, se den länkade Excel-mallen nedan. Varje rad kan då innehålla en bekrivning för ett eller flera filer som tillsammans bildar ett arkivobjekt. Kolumnerna representerar den typ av information du vill länka till datan, exempelvis datum då datan samlades in (YYYY-MM-DD), språk, deltagare, allmän beskrivning, plats etc.

Kontakt och Support

Alla frågor som rör användarkonton, arkivering av eller access till data kan riktas till arkiv-administratören.

Metadata-mall

En mall i Excel-format som du kan kan använda för att börja dokumentera din data. Kontakta arkiv-administratören för mer information.

Metadatamall - cmdi_metadata_template.xlsx

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2024-05-28