Arkivserver

Humanistlaboratoriet erbjuder säker lagring av strukturerad forskningsdata i form av ett digitalt arkiv. Arkivservern kan även fungera som en samarbetsyta där forskargrupper kan ladda ner, berika och ladda upp data och metadata.

Metadatan är synlig och sökbar för alla, medan datans tillgänglighet varierar. På så sätt kan andra forskare fortfarande leta efter relevant data utan att känslig data riskerar spridning. Användaren kan sedan behöva fråga specifikt om access beroende av om eventuella begränsingar satts.

Humanistlaboratoriet är en nod i det nationella konsortiet SWE-CLARIN, som i sig är en del av CLARIN, tillhörande European Research Infrastructure Consortium (ERIC) vars syfte är att utveckla olika typer av språkteknologi och resurser inom e-science.

 

Arkivservern tillhandahåller CMDI metadata externt och är sökbar i CLARINs meta-arkiv Virtual Langauge Observatory (VLO), vilket även gör Humanistlaboratoriet till ett Metadata Providing Centre (C-centre).

 

Arkiv-mjukvaran har utvecklats av The Language Archive (TLA) vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, The Netherlands. TLA utvecklar även ELAN, ett avancerat verktyg för tidsalignerade annotationer av multimedia.

 

MANTRA - Gratis internet-kurs

MANTRA är en gratis kurs för de som hanterar digital data som del av sitt forskningsprojekt, utvecklat av University of Edinburgh.

Arkivera

Om du vill använda arkivservern så gör du först en projektansökan. Under "utrustning" ("facilities"), välj "annat" ("other") och skriv arkivserver i fritext. Notera att en uppstartsavgift tillkommer för att lagra på arkivservern.

 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-11-15