Användares projekt

Samtliga undersidor till denna sida är enbart tillgängliga på engelska för tillfället- arbete med översättning pågår under 2023.

Lund University Humanities Lab är en avdelning för forskningsinfrastruktur som är öppen för forskare, lärare och studenter vid Lunds universitet och utanför. Vi tillhandahåller teknik, metodkunskap, datahantering och arkiveringsexpertis. Labbverksamheten utvecklas kring frågor om kultur, kommunikation och kognition - traditionella områden inom humaniora - men många projekt involverar även samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Labbet gör det möjligt för forskare att kombinera traditionella och nya metoder, och att interagera med andra discipliner. Vi erbjuder utbildning i värdbaserad teknik och relaterade metoder genom kurser och handledning, seminarieserier och demosessioner. Vi är också en arena för kontakt och samarbete mellan den akademiska världen och intressenter inom utbildning, industri, hälsa och kulturinstitutioner, och vi agerar lokalt, nationellt och internationellt.

Några av våra användarprojekt listas i menyn till vänster.

För fler exempel på forskning och publikationer, vänligen besök Lunds universitets forskningsportal.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-14