Praktisk information

Vill du starta ett projekt där det finns ett behov av att boka rum och/eller utrustning eller konsultationer, under en längre tidsperiod?

I så fall behöver du göra en projektansökan och boka ett möte med biträdande föreståndaren. Följ stegen nedan:

1. Läs noggrant igenom våra policies och riktlinjer.

2. Innan projektansökan skickas in, kontakta relevant person i labbet (hittas här) eller använd en av funktionsadresserna som finns för relevant utrustning under Utrustning för att boka en inledande konsultation. Syftet med denna konsultation är att diskutera vilka behov som finns (utrustning, tillgänglighet, tidsperiod, etc) så att labbet kan optimera tillgängligheten för alla användare. Lägg märke till att ett projekt kan bestå av en lång eller flera kortare konsultationer med våra experter. Notera också att om det rör sig om ett studentprojekt måste den huvudansvariga för projektet alltid vara ansvarig handledare.

3. Gör en projektansökan online här. Ansökan skickas till dig med epost som ett pdf-dokument, och den kommer att utgöra ditt användaravtal.

4. Skriv ut dokumentet och boka ett möte med labbets ledning genom att emaila user_agreements@humlab.lu.s​​​​​​​e. Efter mötet kommer det underskrivna avtalet att arkiveras och en kopia skickas till dig. Detta utgör den formella starten av ditt projekt.

5. Efter detta kommer du att få epost med instruktioner om hur du får tillgång till labbet, hur du bokar rum och utrustning i kalendrarna, våra användarriktlinjer och information om datalagring.


Om du är en registrerad labanvändare men bara vill boka rum eller utrustning för ett enstaka tillfälle, var vänlig kontakta bookingshumlab.luse.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2021-11-15