Swe-Clarin och K-centre MULTISENS

Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure – som utvecklar och tillhandahåller:

  • nationell och europeisk infrastruktur för tal- och textbaserad e-vetenskap,
  • omfattande digitaliserade material och avancerade språkteknologiska verktyg,
  • användarstöd, workshoppar och samarbete kring forskningsansökningar.

Swe-Clarin vänder sig till forskare och andra intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer om CLARIN- clarin.eu (sida på engelska)

Knowledge Centre MULTISENS

Sedan 2017 är Humanistlaboratoriet ett certifierat CLARIN Knowledge Centre (K-centre) med särskilt fokus på multimodala och sensorbaserade metoder.

Ungefär var tredje år gör CLARINs Knowledge Infrastructurie Comittee en översyn av infrastrukturens status som K-centre. Detta gjordes senast 2021 och resulterade i att labbets K-centre certifierades på nytt samt bytte namn för att bättre spegla den faktiska verksamheten (snarare än dess geografiska plats, som tidigare).

Det nya namnet är CLARIN Knowledge Centre for Multimodal and Sensor-based Data, förkortat CLARIN-MULTISENS.

Vi är även ett CLARIN C-centre, vilket innebär att våra datamängder är integrerade med CLARINs Virtual Language Observatory.

För forskningsoutput, se Humanistlaboratoriets Swe-Clarin-sida i Lunds universitets Forskningsportal.

Läs mer om CLARIN Knowledge centers på deras webbsida.

The Knowledge infrastructure committee- clarin.eu

Virtual Language Observatory- vlo.clarin.eu

Lunds universitets forskningsportal

 

För ytterligare information, kontakta sweclarin_lundhumlab.luse.

Contact

För mer information, kontakta sweclarin_lundhumlab.luse.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-08-14