Programmering för beteendevetenskap

Kursen introducerar programmeringsverktyg som används för insamling och bearbetning av beteendedata. Mer specifikt ger kursen en introduktion till Python-programmering. Python är ett gratis och lätt-att-lära-sig programmeringsspråk som är mycket mer mångsidigt än traditionella verktyg som används inom humaniora, t.ex. Excel. Python innehåller ett stort statistiskt bibliotek och kan också användas tillsammans med många externt utvecklade bibliotek (t.ex. för bearbetning och analys av språk).

Kursen innehåller föreläsningar och praktiska övningar. Kursens första del ger en introduktion till grundläggande koncept i Python. I den andra delen kommer du att definiera och lösa ett eget problem med Python. Problemet kan vara relaterat till din egen forskning eller en förberedelse för ett projekt / kurs du planerar. Deltagarna måste lämna in lösningar på fyra praktiska övningar samt lämna in och presentera ett slutprojekt.

Följande ämnen kommer att behandlas i kursen: Introduktion till Python; Numpy matriser; Python-programmering; definiera funktioner; grundläggande grafik och plottning; stimulusberedning; arbeta med bilder; datainsamling med PsychoPy; dataimport / export; Läsa och skriva data från filer; dataanalys och statistiska verktyg i Python.

Kursen är utformad för studenter och forskare inom humaniora. Ingen tidigare kunskap krävs för att delta.

För information och anmälan, kontakta marcus.nystromhumlab.luse.

Gå till sidan aktuella pedagogiska aktiviteter för information om denna kurs ges denna termin.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-01-19