En handledning till akustisk analys av tal med programmet Praat

Filmer om talets akustik och perception

Den här YouTube-listan innehåller presentationer på delar av innehållet i Per Lindblads kompendium En handledning till akustisk analys av tal med programmet Praat. De är från början avsedda för studenter i fonetik, bl.a. på Logopedprogrammet vid Lunds universitet, men ligger här fritt att använda även för andra. Materialet som omnämns finns i menyn till höger.

Video spellista - youtube.com

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2024-03-06