Nytt anslag från RJ till projektet TEAM!

Publicerad den 27 oktober 2023
[Translate to English:] a glass filled with coins and a small plant growing in it

Transdisciplinary Approaches to Learning, Acquisition, Multilingualism (TEAM) 2024-2029 (Marianne Gullberg, Jonas Granfeldt) har fått forskningsfinansiering från Riksbankens Jubileumsfond!

Att lära sig ett eller flera språk är en grundläggande mänsklig erfarenhet och berör oss alla. Men att uppnå färdighet och flyt i ett nytt språk - som barn eller som vuxen - är en process som kännetecknas av variation. Varför är det så? Vilka kognitiva och sociala faktorer spelar roll? Förvånansvärt nog ger forskningen ännu inga tydliga svar på dessa frågor, kanske för att den ofta fokuserar på en enda faktor som studeras inom en enda disciplin. TEAM angriper frågan tvärvetenskapligt för att studera det komplexa samspelet mellan språkliga, kognitiva, neurologiska och sociala förutsättningar för språkinlärning och flerspråkighet. Vi studerar barn och vuxna i typiska och atypiska populationer som talar ett eller flera språk. Vi syftar till att utveckla en tvärvetenskaplig modell som kan leda tillämpad och translationell forskning i området framåt.

Stort grattis!

Läs pressreleasen på RJ's hemsida