Humanistlaboratoriets EEG-resurser i ny studie om hjärnans bearbetning av svensk ordföljd

Publicerad den 31 mars 2022
Arbete i Humanistlaboratoriets EEG-labb
Foto: Johan Persson

Marianne Gullberg är en av författarna bakom en ny studie som grundar sig på experimentell datainsamling med hjälp av Humanistlaboratoriets EEG-utrusning.

I artikeln, "Native Word Order Processing Is Not Uniform: An ERP Study of Verb-Second Word Order", presenterar forskarna betendemässiga och neurokognitiva resultat som pekar på tidigare ouppmärksammade variationer i hjärnans ordföljdsbearbetning.

Länk till publikationen: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.668276