Allmän information

Om du vill veta mer om att arkivera på Humanistlaboratoriets Arkivserver, kontakta arkiv-administratören. Nedan finns svar på några av de vanligare frågorna.

Arkivet

Vi har migrerat till en ny arkivlösning. Alla permanenta URL:er är bevarade (de som start med 'hdl.handle.net', exempelvis hdl.handle.net/10050/00-0000-0000-0003-66A4-2).

Användarkonton migreras ej automatiskt. Kontakta arkiv-admininstratören för att få ett nytt konto. Viss data kan kräva specifik tillåtelse av ansvarig forskare.

Viss funktionalitet är ännu inte helt klar, som att själv kunna deponera och hantera sin data. Fyll i en projekt-ansökan om du är intresserad av att arkivera data så hjälper vi till med arkiverings-processen.

Vilken typ av data kan jag lagra?

På Corpus Servern finns bland annat bilder, audio, video och olika typer av text data såsom transkriptioner, ordlistor och KML. För att kunna säkerställa att data förblir läsbar även i framtiden bör formaten dår så är möjligt vara okomprimerade och finnas öppet beskrivna. MP3 är exempelvis inte tillåtet eftersom det saknar offentlig dokumentation och använder en destruktiv kompression.

Kontakta arkiv-adminstratören om du har frågor angående fil-format.

Måste min data vara tillgänglig för alla?

Nej. Det finns inget krav att på göra din data tillgänglig för alla. Du tar själv beslut om vem som ska få access till vad, enligt de etiska och juridiska grunder som gäller specifikt för din samling. Det kan även inkludera att göra speciellt känslig data permanent oåtkomlig i fall där publicering riskerar att orsaka skada för deltagare.

Eftersom forskningsdata kan vara olika känsliga, även inom en och samma samling, så kan varje fil individuellt få sin egen access nivå. Forskaren har också rätt att ställa ytterligare krav för access eller nyttjande av datan.

Det är forskarens ansvar att säkerställa att godkännande från deltagare eller upphovsman finns för önskad access nivå.

Vilken typ av dokumentation (metadata) krävs för min data?

Data som lagras i Humanistlaboratoriets Arkiv måste åtföljas av en beskrivning i metadata-standarden CMDI (Component MetaData Infrastructure). Är du osäker på hur man bäst dokumenterar sin data är ett kalkylark en bra början (se Excel-mallen nedan). Därefter kan du kontakta arkiv-administratören om hur du bäst går vidare. Insamlingsdatum, innehållstyp (narrativer, konversation, experiment data, sånger etc), språk och deltagare kan vara tillämplig information.

Är datan säkerhetskopierad?

Ja. Humanistlaboratoriets Arkiv och all dess data lagras och säkerhetskopieras av Lunds Datacentral (LDC).

 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2023-11-15