Jobbutlysning!

Publicerad den 6 februari 2023
[Translate to English:] street sign in pink saying "this is the sign you've been waiting for" on black background
[Translate to English:]

Postdoktor i Elektroencefalografi (EEG)

Lunds universitets Humanistlaboratorium (Humanistiska och Teologiska fakulteterna) och Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi (Medicinska fakulteten) utlyser nu en gemensam postdoktorjänst med inriktning mot avancerad expertis inom electroencefalogram (EEG), event-related potentials (ERP) och gärna andra neurovetenskapliga metoder (fNIRS, fMRI). Tjänsten omfattar 50% forskning på Medicinsk fakultet och 50% tjänstgöring i Humanistlaboratoriet med inriktning mot metodutveckling, ansvar för labbfaciliteter, och utvecklande av tvärvetenskapliga samarbeten.

Mer information om tjänsten och ansökan finns på universitetets utlysningssida.