Forskning inom digital och experimentell humaniora underlättas av ny webbplattform

Publicerad den 25 januari 2023
[Translate to English:] screenshot from huminfra.se main page

Forskningsinfrastrukturen Huminfra som leds av Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet och finansieras av Vetenskapsrådet, tar nu fysisk form genom den webbaserade informationsplattformen huminfra.se. Webbplattformen sammanställer och länkar till befintliga digitala/e-vetenskapliga datasamlingar, verktyg, expertis och utbildningsmöjligheter utspridda över hela Sverige – resurser som den enskilde forskaren tidigare behövt lägga mycket tid på att identifiera och lära sig att använda.

-    För många forskare kan det vara svårt att hitta utrustning, rätt material eller möjlighet till utbildning när det gäller nya forskningsmetoder. Huminfra kommer att underlätta för många att bedriva den forskning de vill med de metoder de vill – oavsett var de bor i Sverige, säger Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet och föreståndare för Huminfra och Lunds universitets Humanistlaboratorium.

Humaniora är mångfacetterat och forskare använder flera olika angreppssätt, metoder och tekniker. Det inkluderar allt från ögonrörelsemätning för att förstå skolbarns läsutveckling, till AI-baserad bildanalys för att studera hällristningar, laserskanning och datoranimation av arkeologiska fynd, tester av Chat GPT, och studier av medeltida kartor som kombineras med registerdata över befolkningsstatistik. Dessa nya angreppssätt kräver också nya metoder och expertis.

Konsortium av 12 lärosäten och organisationer

Huminfra är ett konsortium bestående av 12 lärosäten och organisationer i Sverige, eller noder, som de kallas inom infrastrukturen. Den betaversion av huminfra.se som sedan mitten av januari finns tillgänglig online innehåller till en början resurser från Lunds och Umeå universitet. Under våren kommer den att fyllas på med resterande noders resurser, och beräknas vara komplett till sommaren 2023. Samtidigt pågår arbetet med övriga verksamhetsdelar i infrastrukturen, så som utvecklandet av nya gemensamma, nationella utbildningar och förberedelser för ansökan om svenskt medlemskap i det europeiska konsortiet för kulturarvsdata, The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH-EU).

-    Huminfra ger svensk humaniora helt nya möjligheter att konkurrera och lämna avtryck internationellt genom att ge forskare i Sverige tillgång till både svenska och internationella verktyg och resurser. Det ger också utländska forskare nya utsikter att hitta unika svenska material och resurser – material om språk som bara talas i Sverige, svenskt kulturarv och så vidare, säger Marianne Gullberg.