Gester gynnar språkinlärning och talproduktion

Publicerad den 13 januari 2022
[Translate to English:] Gesturing hands

Marianne Gullberg intervjuades av Skolverket om att gester gynnar språkinlärning och talproduktion.

Från artikelns ingress:

"Alla människor gestikulerar när de talar. Samtidigt är gester språkspecifika. Marianne Gullberg på Lunds universitet forskar om gester och andraspråksinlärning. I denna intervju berättar hon om hur gester och talproduktion hänger ihop, och hur man kan använda sig av gester i språkinlärningen"

Läs den fullständiga intervjun på skolverket.se