Visit from University of Copenhagen!

Published 21 September 2022
flera människor står i ett ekofritt rum som har stora ljudabsorbenter på väggarna och en mikronfon hängande från taket

Thanks to the Humanities Faculty Research Committee at Københavns Universitet - University of Copenhagen, under the leadership of Associate Dean for Research and Impact Dorthe Gert Simonsen, for visiting the Humanities Lab today. Great conversations and fun interaction.