Podcast time!

Published 26 November 2020
logo for vetenskaps sociteten and SCAS podcast

Marianne Gullberg is a guest in two different podcasts this week!

Podcast #1 (In Swedish)

Som en del av firandet av Vetenskapssocieteten i Lunds 100-årsjubileum och Humaniora 2020 har Vetenskapssocieteten spelat in fyra utforskande samtal med kända lundaforskare kring ämnet ”Vad är en människa?”. Programledare för inspelningarna är Hannes Sapiens Sjöblad.

3: Om språkets betydelse och mycket mer. Samtal med psykolingvisten Marianne Gullberg och djurekologen Dennis Hasselquist.

Samtalet finns här: HT-samtal #119 - Vad är en människa? 3: Om språkets betydelse och mycket mer

Läs mer om Vetenskapssocieteten här

Podcast #2 (in English)

Swedish Collegium for Advances Studies SCAS Talks nr 6:

Marianne Gullberg: “Our capacity for language learning is really powerful - also as adults”