Ökat intresse för infrastruktur bland HS-forskare: Marianne Gullberg i tidningen Curie

Published 13 January 2022
Humanities Lab equipment
Foto: Johan Persson

Vetenskapsrådets tidning Curie pratade med Marianne Gullberg om det växande intresset för forskningsinfrastrukturer bortom arkiv och bibliotek bland humanvetare.

Från artikeln:

- Det har kommit nya inriktningar av humaniora, som medicinsk humaniora, digital humaniora och miljöhumaniora, och de här tvärvetenskapliga angreppssätten är helt beroende av teknologi och metodutveckling. Humanister ställer frågor om människans förhållningssätt till sig själv och till världen, och det finns en oändlig mängd forskningsfrågor som behöver tacklas delvis med hjälp av kvantitativa metoder.

Vidare berättar Marianne Gullberg om Huminfra - den nya nationella, digitala samlingsplatsen för humanistiska infrastrukturer som Humanistlaboratoriet fått anslag till att utveckla.

Läs artikeln här