Humlabbet@Skissernas in Skånska Dagbladet

Published 23 October 2017
Photo: Skånska Dagbladet