lunduniversity.lu.se

Humanities Lab

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Phonetic Transcription of Speech (in Swedish)

På den här sidan hittar du en serie med nio filmer skapade av Susanne Schötz. Filmerna är kortare presentationer av det som står i Per Lindblads Taltranskriptionskompendium. Materialet är avsett för studenter på Logopedprogrammet vid Lunds Universitet men ligger här fritt att använda även för andra som vill träna sig på att transkribera. Klicka på den streckade rutan nere i höger hörn för att förstora bilden. Länkar till övningarna hittar du i högermarginalen.

Länkar till övningarna

Transkriptionsövningarna finns i olika versioner. Klicka på respektive rubrik för att komma till just den versionen.

Övningarna på Susanne Schötzs hemsida

Övningarna i Johan Frids transkriptionsverktyg

Transkribera mera!