Pengar från Vetenskapsrådet ska underlätta för humanister att forska digitalt

Published 28 September 2021
Motion Capture Data visas på två skärmar.
Ett exempel på en resurs som kommer att kunna hittas i HUMINFRA är MoCapstudion på Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. I den kan forskare spela in rörelser i tre dimensioner med hög noggrannhet. Den används till exempel för att studera gester. Foto: Henrik Garde

Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet kan tillsammans med ett flertal andra lärosäten och verksamheter nu dra igång den nationella infrastruktursatsningen HUMINFRA. Detta på grund av ett stort bidrag från Vetenskapsrådet. Infrastrukturen ska göra det enklare för forskaren att hitta de digitala resurser och den expertis som finns på olika ställen i landet och därmed bättre och snabbare kunna genomföra sin forskning. Med satsningen hoppas man kunna hålla jämna steg med samhällsutvecklingen och bidra till att lösa dess utmaningar.

– Modern forskning inom humaniora blir alltmer tvärvetenskaplig och digital. Vi använder till exempel digitala verktyg som ögonrörelsemätning för att studera skolbarns läsutveckling, 3D-teknik och AI-baserad bildanalys för att studera hällristningar, säger Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik vid Lunds universitet och föreståndare för Lunds universitets Humanistlaboratorium.

Humanistisk forskning ställer därför höga krav på digitala resurser, verktyg och expertis och det krävs att de är samlade och enkla att hitta. Men eftersom de ofta är utspridda över olika lärosäten och enheter spiller den enskilde forskaren tid på att identifiera och lära sig använda dem.
 
- I Humanistlaboratoriet ser vi ofta prov på detta och vi lägger mycket tid på rådgivning och informationsspridning, säger Marianne Gullberg. Man vet inte att det sitter en expert på en angränsande fakultet eller att det finns relevant material i rätt format vid ett annat lärosäte. Vår nya nationella forskningsinfrastruktur HUMINFRA skall underlätta upptäckten av och åtkomsten av information.
 
För att skapa en gemensam ingång till dessa resurser krävs förstås god nationell täckning. HUMINFRA omfattar hela tolv lärosäten och enheter: utöver Lunds universitet, som leder den digitala infrastrukturen, ingår även Bibliotekshögskolan i Borås, två enheter vid Göteborgs universitet, Högskolan i Halmstad, Kungliga biblioteket, Kungliga Teknologiska Högskolan, Linnéuniversitetet, Riksarkivet, Stockholms universitet, Umeå universitet, och Uppsala universitet.
 
- Det är speciellt viktigt att universitet och institutioner som arkiv och bibliotek gör gemensam sak i detta, säger Marianne Gullberg, för att verkligen optimera utvecklingen på området. Förhoppningen är att HUMINFRA skall bidra till att stärka och främja svensk humaniora, och att säkerställa dess internationella konkurrenskraft.
 

Mer information om Vetenskapsrådets stora utlysning “Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse 2021”

Mer information:
Marianne Gullberg, professor i psykolingvistik och föreståndare för Humanistlaboratoriet, Lunds universitet, telefon +46 462220389, marianne.gullbergling.luse

 

 

 

Infrastrukturen HUMINFRA ska

1. skapa en webbaserad informationsplattform som samlar länkar till befintliga digitala resurser och utbildningsmöjligheter i Sverige
2. skapa nya gemensamma, nationella kurser

Infrastrukturen blir fritt tillgänglig och erbjuder en gemensam ingång till datasamlingar, verktyg, och expertis.

Marianne Gullberg
Marianne Gullberg är föreståndare för Humanistlaboratoriet som leder HUMINFRA. Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Latest News