Marianne Gullberg i Sydsvenskan om blickbeteende

Published 7 February 2024
close up of one eye

"Det kan vara stor skillnad på vad som uppfattas som lämpligt och artigt."

Marianne Gullberg intervjuades i dagstidningen Sydsvenskan 6 februari 2024 om blickbeteende, och om hur det uppfattas som lämpligt och artigt att etablera ögonkontakt beroende på vilka kulturella sammanhang vi befinner oss i.

Läs hela artikeln i Sydsvenskan- sydsvenskan.se