Gester öppnar ett fönster mot flerspråkighet

Published 26 November 2021
A person gesturing in a conversation

Marianne Gullberg medverkar i en intervju av Skolverket.

Gester är en självklar del av talet. När vi talar använder vi inte enbart munnen och talorganen, utan också resten av kroppen. Marianne Gullberg på Lunds universitet forskar om gester och andraspråksinlärning. I denna intervju berättar hon om hur olika gester kan se ut på olika språk och hur gester tillåter oss att förstå hur tvåspråkigas båda språk påverkar varandra.

Intervjun är publicerad på skolverket.se.