Välkommen till Nationella språkbankens höstworkshop!

Fredagen den 16 oktober arrangerar Nationella språkbanken en digital höstworkshop om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden.

– Published 30 September 2020

Fredagen den 16 oktober arrangerar Nationella språkbanken en digital höstworkshop om språkteknologi och språkvetenskap och om hur Nationella språkbanken kan stödja dessa ämnesområden. Under eftermiddagen får vi bland annat veta mer om textens roll i talteknologin, arbetet med en svensk diakronisk korpus och om crowdsourcing för transkribering av dialekter och folkminnen.

Workshoppen vänder sig till alla som på något sätt använder sig av språkliga material i sin forskning och som kan dra nytta av digitala verktyg för att utforska dem.

·        När: 16 oktober 13:00-16:30

·        Var: Digitalt (länken skickas ut till alla anmälda några dagar i förväg)

·        Anmälan och fullständigt program: sprakbanken.se/hostworkshop

Hör gärna av dig till infosprakbankense om du har några frågor.