Swe-Clarin

Swe-Clarin är en nod i CLARIN – Common Language Resources and Technology Infrastructure – som utvecklar och tillhandahåller:

  • nationell och europeisk infrastruktur för tal- och textbaserad e-vetenskap,
  • omfattande digitaliserade material och avancerade språkteknologiska verktyg,
  • användarstöd, workshoppar och samarbete kring forskningsansökningar.

Swe-Clarin vänder sig till forskare och andra intresserade av digitala metoder och material inom humaniora och samhällsvetenskap.

Humanistlaboratoriet är ett certifierat CLARIN Knowledge Centre (K-centre) med särskilt fokus på multimodala och sensorbaserade metoder. Vi även ett CLARIN C-centre, vilket innebär att våra datamängder är integrerade med CLARINs Virtual Language Observatory.

För forskningsoutput, se Humanistlaboratoriets Swe-Clarin-sida i LUs Forskningsportal.

 

För ytterligare information, kontakta sweclarin_lundhumlab.luse.

Contact

För mer information, kontakta sweclarin_lundhumlab.luse.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2021-03-03