Allmän information

Om du vill veta mer om att arkivera på Humanistlaboratoriets Corpus Server, maila corpmanhumlab.luse. Nedan finns svar på några av de vanligare frågorna.

Vilken typ av data kan jag lagra?

På Corpus Servern finns bland annat bilder, audio, video och olika typer av text data såsom transkriptioner, ordlistor och KML. För att kunna säkerställa att data förblir läsbar även i framtiden bör formaten dår så är möjligt vara okomprimerade och finnas öppet beskrivna. MP3 är exempelvis inte tillåtet eftersom det saknar offentlig dokumentation och använder en destruktiv kompression.


Maila corpmanhumlab.luse om du har ytterligare frågor angågende format.

Måste min data vara tillgänglig för alla?

Nej. Det finns inget krav att på göra din data tillgänglig för alla. Du tar själv beslut om vem som ska få access till vad, enligt de etiska och juridiska grunder som gäller specifikt för din samling. Det kan även inkludera att göra speciellt känslig data permanent oåtkomlig i fall där publicering riskerar att orsaka skada för deltagare.

Eftersom forsknings data kan vara olika känsliga, även inom en och samma samling, så kan varje fil individuellt få sin egen access nivå. Forskaren har också rätt att ställa ytterligare krav för access eller nyttjande av datan.

Det är forskarens ansvar att säkerställa att godkännande från deltagare eller upphovsman finns för önskad access nivå.

Vilken typ av dokumentation (metadata) krävs för min data?

Data som finns på Corpus Servern måste åtföljas av en beskrivning i metadata-standarden IMDI. Är du osäker på hur man bäst dokumenterar sin data är ett kalkylark en bra början. Därefter kan du kontakta corpus managern om hur du bäst går vidare. Insamlingsdatum, innehållstyp (narrativer, konversation, experiment data, sånger etc), språk och deltagare kan vara tillämplig information. Dessa och annan typ av information kan beskrivas individuellt med IMDI-standarden.

Är datan säkerhetskopierad?

Ja. Datan säkerhetskopieras kontinuerligt hos LUNARC, The Lund Center for Scientific and Technical Computing, som är en del av SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing.

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-08-29