Talets akustik och perception

Filmer om talets akustik och perception

På den här sidan finns en serie med filmer skapade av Susanne Schötz. Filmerna är kortare presentationer av det som står i Per Lindblads kompendium Talets akustik och perception. Materialet är avsett för studenter på Logopedprogrammet vid Lunds Universitet men ligger här fritt att använda även för andra som vill ha ett komplement till kompendiet. Presentationerna innehåller endast ett fåtal exempel och övningar. Dessa tas istället upp tillsammans med studenterna på lektionerna. Klicka på den streckade rutan nere i höger hörn för att förstora bilden. Material och övningar till filmerna finns i högermarginalen.

Länkar

Länkar till laborationer i Praat

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2022-01-25