Praktisk informationsutvinning ur text

Informationsutvinning ur text (eng: Text mining) är ett arbetsflöde som syftar till att med datorns hjälp automatiskt upptäcka meningsfulla mönster och relationer i text. Det används i många olika sammanhang: identifiera trender i sociala media, utforska berättelser i litteratur och historisk diskurs samt upptäcka interaktioner mellan läkemedel i medicinska texter.

Denna grupphandledning syftar till att ge en praktisk introduktion till språkteknologiska metoder för textanalys. Vi kommer att illustrera några verktyg, resurser och arbetsflöden, inklusive ordinbäddningar, textklustring och binär textklassificering.

Grupphandledningen använder det molnbaserade Google Colaboratory som låter dig skriva och köra kod, spara och dela dina analyser och få tillgång till kraftfulla datorresurser, allt via en webbläsare. Du behöver ett Google-konto.

För mer information och anmälan, kontakta Johan Frid 

Sidansvarig: Maja.Peterssonhumlab.luse | 2021-01-20